Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για τους νέους γεωργούς

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για τους νέους γεωργούς

Το σύνολο του ποσού που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανέρχεται σε 524,7 εκατ. ευρώ

Πρόσθετοι πόροι 100.000.000 ευρώ θα διατεθούν για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έτσι, το σύνολο του ποσού που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανέρχεται σε 524,7 εκ. ευρώ. Το επιπλέον ποσό θα καλύψει μέρος της υπερβάλλουσας ζήτησης, μαζί με 20 εκ. που θα ανακατανεμηθούν, καθώς η αρχική κατανομή δεν καλύφθηκε από τη ζήτηση σε τέσσερις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική, Ήπειρος). Επίσης, επιπλέον των ανωτέρω ποσών, διατίθενται 4,5 εκ. ευρώ για την ικανοποίηση της δέσμευσης για πλήρη ένταξη των υποψηφίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η απόφαση πάρθηκε από τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά και τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Στύλιο, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...