Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους

Πώς θα το υπολογίσετε και τι να κάνετε αν δεν σας καταβληθεί

Το Δώρο του Πάσχα περιμένουν με ιδιαίτερη αδημονία φέτος οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να κλείσουν «τρύπες» του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Πάσχα.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου, με τον εργοδότη να μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο, αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Μπορείτε να υπολογίσετε το δώρο Πάσχα στη σελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων ΕΔΩ.

Τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί έγκαιρα

Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.