Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στην «ΕΡΓΑΝΗ» – Ξεκινούν από την Πρωτοχρονιά οι αιτήσεις για ένταξη στο «Πρώτο Ένσημο»

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στην «ΕΡΓΑΝΗ» – Ξεκινούν από την Πρωτοχρονιά οι αιτήσεις για ένταξη στο «Πρώτο Ένσημο»

Περιλαμβάνει αναστολές εργασίας Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου - Δείτε αναλυτικά

Ανοίγει αύριο, 1/1/2022, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, που επεκτείνεται κατά 50.000 θέσεις.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ξεκινά η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Ιανουάριο 2022 (Α' φάση), για τον Δεκέμβριο 2021 (Β' φάση), για τις αναστολές Ιανουαρίου, τις μονομερείς δηλώσεις των καλλιτεχνών για τον ίδιο μήνα και για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Αναλυτικότερα:

Α. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Ιανουάριο 2022 - Α΄ φάση

Στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Ιανουάριο 2022 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, κατά την περίοδο 1-31 Ιανουαρίου 2022.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό - Α' φάση καθ' όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

Β. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 - Β΄ φάση

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 - Β΄ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση) - Ορθή Επανάληψη» από την 1η έως τις 12 Ιανουαρίου 2022.

Γ. Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση μουσικής και των οποίων περιορίζεται η λειτουργία έως τις 12:00 π.μ. (00:00) κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022

Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι διαθέσιμο από 1/1/2022 έως και 31/1/2022 για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για τον μήνα Ιανουάριο 2022 από επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, (όπως ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών στην αριθμ.109412/31-12-2021 ΚΥΑ) στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους έως τα μεσάνυχτα με εντολή δημόσιας αρχής.

Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2022 προαναγγέλλεται υποχρεωτικά τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών δύνανται να υποβληθούν από αύριο 1/1/2022 έως και τη 10η/1/2022.

Δ. Υποβολή μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για τον μήνα Ιανουάριο 2022

Δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τη 10η/1/2021, καλλιτέχνες-επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ορίζονται στην αριθμ.109435/31-12-2021 ΚΥΑ, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο 2022, από 1/1/2022 έως και 31/1/2022.

Ε. Υποβολή δηλώσεων ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»

Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο από 1/1/2022 για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο ανοιχτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο». Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εντάξουν ωφελούμενους παράλληλα στο ανοιχτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο ανοιχτό πρόγραμμα των 150.000 (επέκταση των 100.000) νέων θέσεων εργασίας, υποβάλλουν για κάθε νέο ωφελούμενο ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο, με τίτλο «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης-εργοδότη παράλληλης ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

ΣΤ. Ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο από 1/1/2022 για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, οι νέες θέσεις εργασίας του οποίου αυξάνονται κατά 50.000 από την 1η/1/2022.

Ζ. Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις σε περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι θα διαθέσιμο από 1/1/2022 έως και 31/1/2022 για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2022 από επιχειρήσεις εργοδότες, βάσει ΚΑΔ, που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας 'Αννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 60622/17-8-2021 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Στο έντυπο δήλωσης αναστολών επιλέγουν τη σχετική ειδική περίπτωση «επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, βάσει ΚΑΔ».