Ψάχνουν τη «συνταγή» για εξουδετέρωση των επιβαρύνσεων από τις νέες αντικειμενικές

Ψάχνουν τη «συνταγή» για εξουδετέρωση των επιβαρύνσεων από τις νέες αντικειμενικές

Στο νέο έτος παραπέμπονται οι αποφάσεις για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Καθυστέρηση στις αποφάσεις για το νέο καθεστώς του ΕΝΦΙΑ που θα ισχύσει από το 2002 προκαλούν οι δυσκολίες της αρμόδιας επιτροπής να βρει τη συνταγή που θα εξουδετερώνει τις επιβαρύνσεις από την αύξηση των αντικειμενικών τιμών στους φορολογούμενους με ακίνητα χαμηλής και μεσαίας αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή αναμένεται στις αρχές του νέου έτους ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι οι βασικοί άξονες του νέου ΕΝΦΙΑ θα είχαν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου

Οι τεχνοκράτες τρέχουν διάφορα μοντέλα αλλά το εγχείρημα αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο καθώς απαιτείται καταγραφή της επίπτωσης των νέων τιμών στο φόρο ανά ζώνη και αξία ακινήτων έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Η άσκηση προσομοίωσης των νέων αντικειμενικών αξιών στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων βγάζει έξτρα έσοδα που υπερβαίνουν τα 200 – 250 εκ ευρώ και τα οποία προκύπτουν από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την επέκταση του συστήματος σε 3.643 ζώνες και τα οποία όπως έχει δεσμευτεί το υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιηθούν για να «σβήσουν» οι επιβαρύνσεις για τους περισσότερους ιδιοκτήτες

Το βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο συμπληρωματικό φόρο για τις επιχειρήσεις ο οποίος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον κύριο φόρο και με βάση τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ενδεχομένως με αναπροσαρμογές στο συντελεστή υπολογισμού του. Σημειώνεται ότι σήμερα ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰ ενώ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ο συντελεστής είναι 1‰. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ φέτος

68.542 επιχειρήσεις και νομικές οντότητες θα πληρώσουν για τα ακίνητά τους 216,182 εκ. ευρώ κύριο φόρο και 278,014 εκατ. ευρώ για συμπληρωματικό φόρο με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 494,197 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα έρχονται ανατροπές στο συμπληρωματικό φόρο για τα φυσικά πρόσωπα. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι από το 2022 ότι ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται για κάθε ακίνητο ξεχωριστά με βάση μία νέα ενιαία κλίμακα που θα ισχύσει για το κύριο φόρο. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλεται  στην περίπτωση που ένα ακίνητο έχει αξία άνω των 250.000 ευρώ και όχι το σύνολο της περιουσίας όπως προβλέπει το ισχύον σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων που η συνολική αξία της περιουσίας τους υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Για παράδειγμα ιδιοκτήτης με τρία ακίνητα αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ το καθένα πληρώνει σήμερα συμπληρωματικό ΕΜΦΙΑ 1.550 ευρώ ενώ με το νέο σύστημα υπολογισμού θα απαλλάσσεται από το φόρο.

Με βάση το ισχύον καθεστώς ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται με κλιμακωτούς συντελεστές από 0,15% έως 1,15% ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Το ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ θα προκύπτει με βάση νέα κλίμακα με περισσότερους συντελεστές οι οποίοι θα αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με την τιμή ζώνης ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, μονοκατοικίας, πρόσοψης, βοηθητικών χώρων  του ακινήτου ενώ θα διατηρηθούν οι εκπτώσεις 50% και 100% για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πληρωμή του φόρου το 2022 θα αρχίσει από το Μάρτιο και θα εξοφληθεί σε 10 η 12 δόσεις έως τέλος Δεκεμβρίου η Φεβρουαρίου. Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για  7.180.009 φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 2,093 δις. ευρώ από τα οποία τα 368,4 εκ. ευρώ αφορούν το συμπληρωματικό φόρο

Παρακαλούμε περιμένετε ...