ΔΕΔΔΗΕ: Χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα από την 1η Νοεμβρίου

ΔΕΔΔΗΕ: Χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα από την 1η Νοεμβρίου

Δείτε το ωράριο που τίθεται σε εφαρμογή

Από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ηλεκτρικό ρεύμα, υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το ωράριο είναι:

• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το νυχτερινό ρεύμα, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.