Ενέργειες της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις για τους πυρόπληκτους

Ενέργειες της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις για τους πυρόπληκτους

Προβαίνουν άμεσα σε αναστολή για έξι μήνες

Οι εταιρείες μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που πλήττονται από τις πυρκαγιές, καθώς και την κήρυξη των περιοχών αυτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνουν πρωτοβουλίες διευκόλυνσης των πυροπλήκτων δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, προβαίνουν άμεσα σε αναστολή για έξι μήνες, κάθε ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης που τους αφορά, καθώς και σε αναστολή ενεργειών τηλεφωνικής όχλησής τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες μέλη της Ένωσης θα προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις διευκόλυνσης των δανειοληπτών, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για επιχειρήσεις, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν χωριστά από κάθε εταιρεία. Τέλος, προτρέπουν τους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν τα μέτρα προστασίας και στήριξης των πληγέντων τα οποία ανακοίνωσε σήμερα η ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμες να παράσχουν την αρωγή τους για το σκοπό αυτό όπου απαιτείται.

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις εκπροσωπεί το νέο χρηματοπιστωτικό κλάδο των εταιρειών διαχείρισης. Η Ένωση ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 και σήμερα περιλαμβάνει 25 εταιρείες διαχείρισης ως μέλη. Όλα τα μέλη της αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται σήμερα οι εταιρείες διαχείρισης, ανέρχεται περίπου σε 100 δισ. ευρώ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...