Εβδομάδα πληρωμών επιδομάτων από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και υπουργείο Εργασίας

Εβδομάδα πληρωμών επιδομάτων από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και υπουργείο Εργασίας

Δείτε τις ημερομηνίες καταβολής στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Εβδομάδα καταβολής των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ είναι αυτή που ξεκινά αύριο 2 Αυγούστου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 2 Αυγούστου θα καταβληθούν από το υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων 384.434 ευρώ σε δικαιούχους στον τομέα του Πολιτισμού (θέατρα κλπ). Ανάλογα με τις εκκαθαρίσεις των σχετικών δαπανών θα πραγματοποιούνται πληρωμές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιούλιο.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

- 15,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 490 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

- 12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

- 348.854 ευρώ θα καταβληθούν σε 526 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

- 18.700 ευρώ θα καταβληθούν σε 33 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 12 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

- 22 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

- 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 2-6 Αυγούστου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...