«Τουρισμός για όλους»: Αυτά τα ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση σήμερα

«Τουρισμός για όλους»: Αυτά τα ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση σήμερα

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ

  •  05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1
  •  06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3
  •  07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5
  •  08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7
  •  09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

  • Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, οι έγγαμοι χωρίς παιδιά έως 28.000 ευρώ, ενώ ισχύει προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.
  • Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση, ενώ μοναδικό κριτήριο είναι το εισόδημα των δικαιούχων.
  • Η επιδότηση αφορά σε 2 ή 3 διανυκτερεύσεις, και μπορεί να φτάσει και το 100%, με ανώτερο όριο τα 40 ευρώ ανά ημέρα, το άτομο.
  • Αφορά σε 4 διανυκτερεύσεις, με επιδότηση 80% και ανώτερο όριο τα 30 ευρώ την ημέρα το άτομο, ενώ επιδότηση 100% μπορούν να λάβουν τα ΑμεΑ με ανώτερο όριο τα 30 ευρώ την ημέρα, ανά άτομο.
  • Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της διαμονής και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.