Τι ισχύει για την ένταξη αυτοαπασχολούμενων ιδιοκτητών-επιχειρηματιών στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού»

Τι ισχύει για την ένταξη αυτοαπασχολούμενων ιδιοκτητών-επιχειρηματιών στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού»

Ποια είναι η προϋπόθεση που χρειάζεται

Η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών - επιχειρηματιών δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής της μίας, τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) μισθωτής εργασίας, για ένταξη στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού».

Υπενθυμίζεται σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι, όπως ενημερώθηκαν οι ωφελούμενοι της δράσης: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στις προϋποθέσεις συμμετοχής, Κεφ. 4, σημείο 3β της Αναλυτικής Πρόκλησης καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και η υποχρέωση συμπλήρωσης 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση της συμπλήρωσης της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση, βάσει της Υπουργικής Απόφασης της Πρόσκλησης, με τα οριζόμενα στο Αρθρο 5 του ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ του Παραρτήματος ΙΙ (και ειδικότερα του 3ου άρθρου) σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μεγέθους μίας επιχείρησης, βάσει του αριθμού των απασχολουμένων, σημειώνεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών - επιχειρηματιών δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.