Στο 15,9% η ανεργία στη χώρα τον Φεβρουάριο

Στο 15,9% η ανεργία στη χώρα τον Φεβρουάριο

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στο 15,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος, αυξημένο σε σχέση με το 15,7% τον Φεβρουάριο 2020 και μειωμένο σε σύγκριση με το διορθωμένο προς τα άνω 16,1% τον Ιανουάριο 2021, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 700.842 άτομα.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.707.704 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 188.706 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 (4,8%) και αύξηση κατά 61 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (μη σημαντική μεταβολή).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.465.570 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 181.586 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 (5,5%) και κατά 8.637 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (0,2%).

Παρότι αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες (13,5% τον Φεβρουάριο 2021 από 12,8% τον Φεβρουάριο 2020), παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο στις γυναίκες (19% από 19,3%).

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 37,4% τον Φεβρουάριο εφέτος από 36,7% τον Φεβρουάριο 2020, όπως και στις ηλικίες 25- 74 ετών (14,9% από 14,7%).

Παρακαλούμε περιμένετε ...