Νέες φοροελαφρύνσεις: Ποιοι είναι κερδισμένοι και πόσο ωφελούνται – Παραδείγματα

Νέες φοροελαφρύνσεις: Ποιοι είναι κερδισμένοι και πόσο ωφελούνται – Παραδείγματα

Τα οφέλη που φέρνει το νέο πακέτο

Οριζόντιο και μόνιμο «ψαλίδι» φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και επέκταση των ελαφρύνσεων για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το 2022 περιλαμβάνει το νέο φορολογικό πακέτο της κυβέρνησης με δημοσιονομικό κόστος ύψους 2,7 δισ. ευρώ για φέτος και το επόμενο έτος.

Οι μειώσεις στις προκαταβολές φόρου εισοδήματος θα ισχύσουν από τα κέρδη του 2020 που θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ενώ η προσγείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% από 24% για τις επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα αλλά θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2022.

Τα οφέλη που φέρνει το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων έχουν ως εξής:

  1. Επαγγελματίες: Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Ελεύθερος επαγγελματίας που εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ στη φετινή φορολογική δήλωση θα πλήρωνε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 9% δηλαδή 900 ευρώ και προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100% δηλαδή άλλα 900 ευρώ και έτσι συνολικά θα επιβαρύνονταν με 1.800 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις ο φόρος εισοδήματος θα είναι ίδιος δηλαδή 900 ευρώ αλλά η προκαταβολή φόρου θα πέσει στο 55% από 100% δηλαδή στα 495 ευρώ. Έτσι η επιβάρυνση περιορίζεται στα 1.395 ευρώ δηλαδή θα έχει ελάφρυνση 405 ευρώ
  2. Επιχειρήσεις: Μειώνεται σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο στο 70%. Ετσι, επιχείρηση που εμφάνισε κέρδη το 2020 για πρώτη φορά 10.000 ευρώ με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε φόρο εισοδήματος 24% δηλαδή 2.400 ευρώ και προκαταβολή φόρου 100% δηλαδή επιπλέον 2.400 ευρώ με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση να διαμορφώνονταν στα 4.800 ευρώ η στο 48% των καθαρών κερδών της. Με τη μείωση της προκαταβολής φόρου με συντελεστή στο 70% από 100% το ποσό μειώνεται στα 1.680 ευρώ και έτσι η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στα 4.080 ευρώ ή 40,8% επί των κερδών με όφελος 720 ευρώ. Σημειώνεται πάντως ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που παρουσίασαν το 2020 κέρδη είναι μικρότερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας και των δυο lockdown. Για τις επιχειρήσεις, μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου για όλες τις επιχειρήσεις με κέρδη από το 24% στο 22% ενώ η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 80% .
  3. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα: Επεκτείνεται και το 2022 η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Έτσι για έναν ιδιωτικό υπάλληλο με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ το όφελος για τον εργαζόμενο είναι 12 ευρώ το μήνα και 168 ευρώ το χρόνο. Για μισθό 1.500 ευρώ το όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι 18 ευρώ το μήνα και 252 ευρώ το χρόνο. Ταυτόχρονα «παγώνει» και το 2022 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα μέτρο που αγγίζει πάνω από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους. Αυτό σημαίνει ότι για έναν φορολογούμενου με ετήσιο εισόδημα από τον ιδιωτικό τομέα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 426 ευρώ ενώ για ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ το κέρδος φθάνει στα 676 ευρώ.