Υπουργείο Εργασίας: Έως 60% το ποσοστό τηλεργασίας λόγω πανδημίας

Υπουργείο Εργασίας: Έως 60% το ποσοστό τηλεργασίας λόγω πανδημίας

Διευκρινίσεις για την εξ αποστάσεως εργασία

Σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων υποχρεούνται έως τις 31/03/2021 οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας.
Ωστόσο, στις περιοχές με επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

Ειδικά, στην παροχή υπηρεσιών, η υποχρεωτική τηλεργασία ορίζεται σε ποσοστό 60%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...