Αναδρομικά: Έτσι θα γίνει η πληρωμή των κληρονόμων

Αναδρομικά: Έτσι θα γίνει η πληρωμή των κληρονόμων

Η ηλεκτρονική αίτηση και οι δικαιούχοι

Η ώρα πληρωμής των αναδρομικών πλησιάζει και για τους κληρονόμους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- ΕΦΚΑ για να  υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι.

Τα ποσά που φθάνουν ακόμα και τις 11.000 ευρώ θα καταβληθούν εντός του Δεκεμβρίου. Συνολικά 172.222 δικαιούχοι που παίρνουν συντάξεις θανάτου θα χρειαστεί να κάνουν αίτηση για να πάρουν το ποσό αναδρομικών για τις περικοπές στην κύρια σύνταξη που είχε ο θανών.

Καθένας κληρονόμος ξεχωριστά θα υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια θα κληθούν να εμφανίσουν τα δικαιολογητικά (εγγυτέρων συγγενών κ.α. ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.α) προκειμένου να δουν  τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξη, οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών. Η  αίτηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη όσων δηλώνει. Όλη η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και χωρίς καμία αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα θα διεξάγεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα αναδρομικά για 172.222 συνταξιούχους λόγω θανάτου θα πληρωθούν ως εξής:

1.  Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και απεβίωσε μετά τον Μάιο του 2016, οι δικαιούχοι της σύνταξής του (χήρα ή και τέκνα) θα κάνουν αίτηση σε πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και θα πάρουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές της σύνταξης του θανόντος. Ο καθένας από τους κληρονόμους παίρνει τα αναδρομικά που αναλογούν στο μερίδιό του. Για παράδειγμα, η χήρα με τα δυο ανήλικα παιδιά που λαμβάνει αναδρομικά 3.000 ευρώ, θα τα μοιραστούν κατ’ αναλογία. Το ¼ του ποσού θα εισπράξει η μητέρα και ¾ τα  δύο τέκνα. Αν είναι μόνο η μητέρα με σύνταξη θανάτου, τότε θα πάρει 3.000 ευρώ από τα αναδρομικά που εδικαιούτο ο θανών από τις περικοπές που είχε στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

2.  Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε πριν από τον Ιούνιο του 2015 και η χήρα είχε στη δική της σύνταξη θανάτου τις μειώσεις του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, δεν θα κάνει καμία αίτηση, γιατί τα αναδρομικά πάνε στην ίδια που είχε τις μειώσεις στο διάστημα αυτό.

3. Αν ο συνταξιούχος είχε αποβιώσει μέσα στο διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, τότε οι κληρονόμοι θα πάρουν αναδρομικά για όσους μήνες ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο αυτό υποβάλλοντας αίτηση.