Παράταση στην εγγραφή για τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης

Παράταση στην εγγραφή για τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης

Η ημερομηνία παρατείνεται μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου

Έως και τις 20 Οκτωβρίου παρατείνεται η εγγραφή των εργαζομένων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artanndcultureprofessionals.services.gov.gr για την υπαγωγή τους στα μέτρα στήριξης, που προβλέπονται στη με αριθμ. 39436/994/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Β' 4270) και στο άρθρο 20 του Ν. 4722/2020  (Α' 177), λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων στην ειδική πλατφόρμα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...