Πώς θα διαγράψουν οι αγρότες και οι αλιείς το τέλος επιτηδεύματος

Πώς θα διαγράψουν οι αγρότες και οι αλιείς το τέλος επιτηδεύματος

Ποιοι εξαιρούνται

Μετά τη μείωση έως και 100% της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που βλέπουν το τζίρο τους να έχει καταρρεύσει από την κρίση της πανδημίας, ήρθε η ώρα για τη  διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος σε αγρότες και αλιείς.

Το μέτρο ισχύει ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις 2020) και αφορά  αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα μέτρων.

Σε περίπτωση που οι αγρότες και οι αλιείς έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψιν η εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου και χωρίς την επιβολή τυχόν κυρώσεων.

Για όσους δεν υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για το μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος αυτός θα γίνει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από την ΑΑΔΕ με επανεκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές άλλως επιστρέφεται.

Ειδικότερα όπως ορίζεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ:

1.  Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019:

α) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ,

β) οι αλιείς παράκτιας αλιείας (φυσικά πρόσωπα) που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων,

(δγ) οι συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ως άνω εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι υπόχρεοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου και χωρίς την επιβολή τυχόν κυρώσεων.

3. Για όσους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για το μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, το β' δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία η επανεκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Τυχόν τροποποιητική δήλωση χωρίς άλλη διόρθωση απαλλάσσεται από τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.

5. Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές άλλως επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6.  Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται στοιχεία για τη διασταύρωση των ανωτέρω από τρίτους φορείς.

Παρακαλούμε περιμένετε ...