Κομισιόν: Επεκτείνεται κατά 6 μήνες η παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα

Κομισιόν: Επεκτείνεται κατά 6 μήνες η παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα

Τον Σεπτέμβριο η επόμενη έκθεση της Επιτροπής για την χώρα μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα απόφαση, με την οποία επεκτείνει κατά έξι μήνες το πλαίσιο ενισχυμένης παρακολούθησης για την Ελλάδα, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, που έχει ήδη υιοθετηθεί.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή διευκρινίζει, ότι πρόκειται για ένα τυπικό και διαδικαστικό βήμα, για το οποίο έχει υπάρξει διαβούλευση με την Ελλάδα και το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για ολοκλήρωση της εφαρμογής των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις, που έχουν αναληφθεί έναντι του Eurogroup, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος σταθερότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση η Επιτροπή αναφέρει, ότι η επόμενη έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης για την Ελλάδα θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο.