Τα μέτρα του ΔΕΣΦΑ για τον κοροναϊό

Τα μέτρα του ΔΕΣΦΑ για τον κοροναϊό

Ειδικές ομάδες επείγουσας ανάγκης, αλλαγές στις βάρδιες και τηλεργασία

Ειδικές ομάδες επείγουσας ανάγκης, αλλαγές στις βάρδιες και τη διάρκεια τους, τροποποιήσεις σε διαδικασίες λειτουργίας και στα εφεδρικά συστήματα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Πλάνο 'Αμεσης Ανταπόκρισής του ΔΕΣΦΑ για τη διασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας των υποδομών φυσικού αερίου και ιδίως της Ρεβυθούσας και του δικτύου των αγωγών.

Όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής, αξιοποιείται η εμπειρία από τους μετόχους του ΔΕΣΦΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία).

Επίσης, έχουν εφαρμοστεί μέτρα όπως δημιουργία Ειδικής Ομάδας Πρόληψης, προληπτικά μέτρα για κρίσιμες υπηρεσίες, συμβουλές υγιεινής, περιορισμός ταξιδιών και συναντήσεων, ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δημιουργία ειδικών γραμμών επικοινωνίας, ενώ εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις η πρακτική της εξ αποστάσεως εργασίας.