Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε το Ελληνικό Δημόσιο 812,5 εκατ. ευρώ

Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε το Ελληνικό Δημόσιο 812,5 εκατ. ευρώ

Στο -0,05% διαμορφώθηκε η απόδοση των γραμματίων εξάμηνης διάρκειας

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο -0,05%.

Η αρνητική απόδοση στην δημοπρασία αποτυπώνει το καλό κλίμα, που επικρατεί στις αγορές για τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το Ελληνικό δημόσιο ζητούσε ποσό ύψους 625 εκατ. ευρώ και το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,064 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 1,7 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00 μ.μ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...