Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος και αύξηση του ελλείμματος διαπιστώνει η ΤτΕ

Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος και αύξηση του ελλείμματος διαπιστώνει η ΤτΕ

Τα στοιχεία Ιανουαρίου 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα και αυξημένο έλλειμμα δείχνουν τα ταμειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίστηκε στα 83 εκατ. ευρώ έναντι 735 εκατ. ευρώ πέρσι. Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,161 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 415 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Κατά το μήνα αυτό, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3,723 δισ. ευρώ, από 3,931 δισ. ευρώ πέρσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4,63 εκατ. ευρώ, από 4,406 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...