Μείωση των επιτοκίων καταθέσεων αύξηση στα επιτόκια δανείων το 2019

Μείωση των επιτοκίων καταθέσεων αύξηση στα επιτόκια δανείων το 2019

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Σε περαιτέρω σημαντική μείωση στα επιτόκια καταθέσεων προχώρησαν το 2019 οι ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας ταυτοχρονα τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτήριου μειώθηκε στο τέλος του 2019 στο 0,04% απο 0,05% που ήταν στις αρχές του ίδιου χρόνου. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση του επιτοκίου στις προσθεσμιακές καταθέσεις (έως ένα έτος) στο 0,35% απο 0,58%. Έτσι, το μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων υποχώρησε στο 0,18% απο 0,28%.

Στο σκέλος των δανείων προς τα νοικοκυριά, το κόστος στην στεγαστική πίστη υποχώρησε ελαφρώς, καθώς το κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο 2,78% απο 3,13%. Αντιθέτως, το κυμαινόμενο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε οριακά στο 14,60% από 14,59%.

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα καταναλωτικά δανεία, όπου το επιτόκιο διατηρείται σταθερό για ένα χρόνο, καθώς από 9,89% έφθασε το 10,94%. Το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών από 16,68% που ήταν στις αρχές του 2019, υποχώρησε οριακά στο 16,62%. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 4,16% από 4,35% αντιστοίχως.

Πιο αναλυτικά, τον Δεκέμβριο του 2019 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,34%. Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,74%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,76%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 3,58%, το Δεκέμβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 1,621 δισ. ευρώ έναντι 564 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 602 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2019, έναντι 210 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται, ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,76%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 3,85% και για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 3,51%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...