Προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός: Παραμένει 9 μήνες στα αζήτητα

Προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός: Παραμένει 9 μήνες στα αζήτητα

Με ποιο τρόπο λειτουργεί

Χωρίς τον προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό ο οποίος παραμένει εννέα μήνες στα χαρτιά θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου  η νέα πάγια ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία σε 24 – 48 δόσεις. Οι οφειλέτες που έχουν βιώσει τον εφιάλτη των κατασχέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν όμηροι της Εφορίας ακόμη και στην περίπτωση που επιλέξουν να υπαχθούν στην νέα ρύθμιση για να τακτοποιήσουν τους ανοιχτούς φορολογικούς λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο θα εξακολουθούν, και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους ή αφορούν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο.

Το βασικότερο όμως είναι ότι με την ένταξη στην νέα πάγια ρύθμιση δεν θα ενεργοποιείται ο προοδευτικά ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τους συνεπείς οφειλέτες ο οποίος θα έδινε μια ανάσα ρευστότητας ειδικά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και στην περίπτωση που το οικονομικό επιτελείο αποφάσιζε σήμερα να προχωρήσει στην εφαρμογή του ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού αυτός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει πριν από ο καλοκαίρι καθώς απαιτείται πολλή τεχνική δουλειά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση η οποία έχει ψηφισθεί από τον Μάιο του 2019 ήταν να ενεργοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2019 αλλά μέχρι σήμερα παραμένει στα αζήτητα, οι οφειλέτες του Δημοσίου με την ένταξή τους την πάγια ρύθμιση θα είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν προοδευτικά ένα ακατάσχετο λογαριασμό. Η ψηφισμένη διαδικασία προβλέπει ότι προκειμένου να «χτιστεί» αυτός ο ακατάσχετος λογαριασμός, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων της  πάγιας ρύθμισης, να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης, ενώ ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.

Ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός λειτουργεί ως εξής:

– Φορολογούμενος ο οποίος έχει υποστεί κατάσχεση, καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

– Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.

– Ωστόσο, δεν θα είναι όλοι κερδισμένοι. Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά αυτούς που η μηνιαία δόση της ρύθμισης που εξυπηρετούν είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

– Αν η δόση είναι 500 ευρώ με την εφαρμογή του πρώτου συντελεστή 3, προκύπτει το νέο ύψος ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.500 ευρώ.

– Οσο ο οφειλέτης είναι συνεπής ο συντελεστής θα αυξάνεται. Για παράδειγμα, σε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση  εξοφλώντας για παράδειγμα 5 δόσεις των 500 ευρώ, μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8, αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ.

– Τα όρια του ακατάσχετου αποφασίζονται κάθε μήνα. Ισχύουν για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

– Αν ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών (εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων), χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.