Εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου

Εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου

Διατηρούνται έως 30-6-2020 οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Λέρο, Κω και Σάμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1-1-2020 έως και 30-6-2020, η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/200.

Παρακαλούμε περιμένετε ...