Επιτροπή Ανταγωνισμού: Θα εξεταστεί καταγγελία κατά της Coca-Cola

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Θα εξεταστεί καταγγελία κατά της Coca-Cola

Θα ερευνηθεί εάν συντρέχει παραβίαση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παραβίαση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά, μετά από καταγγελία της «ΑΓΝΗ Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας Αεριούχων Ποτών» («ΑΓΝΗ») κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε» («COCA COLA»).

Η εισήγηση, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προτείνει να αποφασισθεί η απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας ΑΓΝΗ κατά της εταιρίας COCA COLA, για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την ανάλυση της υπηρεσίας στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...