Η Airbnb επενδύει στην αγορά επαγγελματικών ταξιδιών

Η Airbnb επενδύει στην αγορά επαγγελματικών ταξιδιών

Επένδυσε σε εταιρεία βραχυχρόνιων μισθώσεων σε εταιρικά στελέχη

Στην αγορά επαγγελματικών ταξιδιών επεκτείνεται η Airbnb με την επένδυσή της στην εταιρία Zeus Living, η οποία προσφέρει βραχυχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικά στελέχη.

Η Zeus Living μισθώνει μη επιπλωμένα ιδιωτικά σπίτια και τα ενοικιάζει εκ νέου, επιπλωμένα, σε στελέχη επιχειρήσεων που ταξιδεύουν για τουλάχιστον 30 ημέρες. Η εταιρία λειτουργεί από το 2015 και διαχειρίζεται 2.000 ακίνητα στις ΗΠΑ. Τα ακίνητα αυτά θα διαφημίζονται πλέον στην Airbnb, η οποία αναζητά νέους τρόπους για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους αυξανόμενου αριθμού ταξιδιωτών στα επαγγελματικά ταξίδια.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Zeus Living, Kulveer Taggart, η εταιρία ευθυγραμμίζεται με την Airbnb, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των ταξιδιωτών στα επαγγελματικά ταξίδια και ζητούν τις ανέσεις ενός σπιτιού, όταν ταξιδεύουν για τις ανάγκες της εργασίας τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η αξία της Airbnb αποτιμάται σε 30 δισ. δολάρια και σύμφωνα με την ίδια, κατά μέσο όρο, 2 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν καθημερινά σε σπίτια που τους ενοικιάζει. Προσφέρει δε πάνω από 5 εκατομμύρια καταχωρήσεις σπιτιών σε 191 χώρες.

Παρακαλούμε περιμένετε ...