Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα 2019

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα 2019

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι προϋποθέσεις

Στις 17 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα του 2019, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, θα καταβληθούν προσπάθειες, ώστε από τις 27 Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος των 700 ευρώ ανά οικογένεια και να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε, η έκτακτη ενίσχυση ύψους 700 ευρώ ανά δικαιούχο θα χορηγηθεί σε 250.000 νοικοκυριά με 953.000 μέλη. Εξ αυτών το 66% ή 163.778 είναι οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι άνεργος για περισσότερους από 12 μήνες, με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Το 16% του κοινωνικού μερίσματος θα δοθεί σε 40.927 οικογένειες, που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες, έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο και έχουν φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Το 10% του μερίσματος θα κατευθυνθεί σε 25.632 οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρίες έως 24 ετών, που είναι δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος. Το 8% του μερίσματος θα διοχετευθεί σε 19.140 πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα με βάση τις δηλώσεις έτους 2019 έως 20.000 ευρώ.

Το κοινωνικό μέρισμα, θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια τον Δημοσίου ή τρίτων, δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο υπόλοιπο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί το μέρισμα, είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη (θα βεβαιώνεται από τη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία δεκαετία), αλλά και οι δύο γονείς του νοικοκυριού να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Για να λάβει κάποιος από τους δικαιούχος το μέρισμα, θα πρέπει το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Αν τις υπερβαίνει, τότε αυτόματα θα αποκλείεται από την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...