Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ

Καταβλήθηκε συνολικά ποσό ύψος 2,7 δισ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού τμήματος των δανείων που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν επίσημου αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών στις 16 Σεπτεμβρίου 2019. Το μέρος του δανείου που αποπληρώθηκε, είναι ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, με τον χειρισμό αυτό ενδυναμώνεται η αξιοπιστία της χώρας, μειώνεται το κόστος δανεισμού, καταβάλλονται μικρότερα ποσά, βελτιώνεται η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και ενισχύεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...