Τέλος τα μετρητά: Στα 300 ευρώ το όριο για τις συναλλαγές από το 2020

Τέλος τα μετρητά: Στα 300 ευρώ το όριο για τις συναλλαγές από το 2020

Τι σημαίνει η απόφαση αυτή στην πράξη

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο βάζει «φρένο» στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 300 ευρώ.

Συγκεκριμένα μειώνεται στα 300 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα ι το όριο χρήσης μετρητών με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή πάνω από τα 300 ευρώ θα πρέπει να γίνεται με κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με μετρητά.

Οι συναλλαγές των ιδιωτών με τις επιχειρήσεις που θα ξεπερνούν τα 300 ευρώ θα γίνονται αποκλειστικά με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...