Περισσότεροι από 300.000 οφειλέτες στις 120 δόσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Περισσότεροι από 300.000 οφειλέτες στις 120 δόσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Μέχρι στιγμής έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 4 δισ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 200 εκατ. ευρώ

Περισσότερα από 300.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ρυθμίστηκαν χρέη συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ ήδη έχουν εισπραχθεί πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Νότης Μηταράκης, σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ειδικότερα της δυνατότητας καταβολής της πρώτης δόσης, με την έναρξη καταβολής της σύνταξης, για τους συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ως προς το τελευταίο, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσε διατάξεις, υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, έχουν την δυνατότητα συνταξιοδότησης, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του εκάστοτε πρώην Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον το ύψος της συνολικής οφειλής δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ το ποσό των 20.000 ευρώ και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ το ποσό των 15.000 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60 για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Εξάλλου, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019, αντιμετωπίζεται η ειδικότερη περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι ενώ έχουν συμπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης, δεν δύνανται να λάβουν σύνταξη, λόγω οφειλών που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι στην περίπτωση που η οφειλή, που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 4611/2019, πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια οφειλών για την απονομή σύνταξης, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120.

Κλείνοντας, ο κ. Μηταράκης τόνισε, ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την σημασία της συγκεκριμένης ρύθμισης, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας, για ένταξη όσο των δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...