Πότε ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις

Πότε ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις

Πόσο θα διαρκέσουν - Ανοιχτά τα καταστήματα και την πρώτη Κυριακή

Ξεκινούν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν 15 ημέρες.

Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν προαιρετικά και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα για τα μαγαζιά και έως τις 8:00 το βράδυ για τα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση, είναι υποχρεωτική.
  • Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πώς θα εργαστούν και πώς θα αμειφθούν οι εμποροϋπάλληλοι

Οι εμποροϋπάλληλοι θα εργαστούν την Κυριακή, χωρίς να απαιτείται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να κατατεθεί ηλεκτρονικά από τον εργοδότη συμπληρωματικός ΠΙΝΑΚΑΣ Ε4 πριν από την απασχόληση των μισθωτών, στον οποίο αναφέρεται και η ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως.

- Για την απασχόληση κατά την Κυριακή οφείλεται προσαύξηση 75%, υπολογιζομένη στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχολούνται οι μισθωτοί.

- Εάν η απασχόληση υπερβαίνει τις 5 ώρες, οφείλεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ανάπαυση 24 ωρών (ολόκληρης εργάσιμης ημέρας), η οποία μπορεί να χορηγηθεί είτε κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, είτε κατ’ εκείνη που προηγείται της Κυριακής.

- Εάν χορηγηθή αναπληρωματική ανάπαυση, δεν οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75%, άλλη αμοιβή στους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό.

- Εαν δεν χορηγηθή αναπληρωματική ανάπαυση, τότε εκτός από την προσαύξηση οφείλεται (ως αποζημίωση για την μη χορήγηση της αναπαύσεως) και αμοιβή ίση με τόσα καταβαλλόμενα ωρομίσθια, όσες οι ώρες της απασχολήσεως κατά την Κυριακή.

- Εάν η απασχόληση διαρκεί μέχρι 5 ώρες, τότε ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως, αλλά οφείλει στον μισθωτό τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες πραγματοποίησε κατά την Κυριακή. Έχει όμως δικαίωμα ο εργαζόμενος, αντί λήψεως αμοιβής, να ζητήση ισόχρονη ανάπαυση κατ’ άλλη εργάσιμη ημέρα είτε της προηγουμένης είτε της επομένης της 4ης Νοεμβρίου εβδομάδος.

- Αν πρόκειται για μισθωτό που αμείβεται με ημερομίσθιο, οφείλεται κανονικά, εκτός από την προσαύξηση και αμοιβή για την απασχόληση της Κυριακής (τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες εργασίας πραγματοποιήθηκαν). Δεν οφείλεται αμοιβή για την ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως.

- Αν κατά την Κυριακή η απασχόληση υπερέβη τις 8 ώρες, η απασχόληση πέρα των 8 ωρών συνιστά υπερωρία (νόμιμη), για την οποία οφείλεται προσαύξηση 40% υπολογιζομένη στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για την Κυριακή είναι το προσηυξημένο ήδη κατά 75%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...