ΔΕΠΑ όπως ΔΕΗ;

ΔΕΠΑ όπως ΔΕΗ;

Η συνταγή που ακολουθήθηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και τα έγκαιρα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Η ΔΕΠΑ αναμένεται να κλείσει το 2019 έχοντας μερίδιο στην αγορά φυσικού αερίου κάτω από το 50%, σε σχέση με το μερίδιο του πάνω από 90% που είχε πριν 3-4 χρόνια, η μείωση όμως αυτή επήλθε με στρεβλό και ζημιογόνο, για την ίδια, τρόπο. Περαιτέρω, το 2020, η χρονιά δηλαδή που η κυβέρνηση θα περιμένει να πάρει προσφορές για την πώλησή της, αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερη για την ΔΕΠΑ, αν δε ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Η «συνταγή» που ακολουθήθηκε στην ΔΕΠΑ ήταν παρόμοια με αυτή που οδήγησε στην απαξίωση της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ πουλούσε την ηλεκτρική ενέργεια στους ανταγωνιστές της κάτω του κόστους της και έτσι είχε διπλή ζημιά. Αφ’ ενός συσσώρευε σημαντικές ζημιές παρέχοντας το προϊόν της κάτω του κόστους και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους ανταγωνιστές της να της παίρνουν τους καλούς πελάτες της, τους συνεπείς δηλαδή καλοπληρωτές, αφού είχαν τη δυνατότητα να τους προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές από ότι η ΔΕΗ. Επιπλέον, η ΔΕΗ χρηματοδοτούσε εμμέσως τους ανταγωνιστές της στο να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και στην ηλεκτροπαραγωγή, αφού άφηνε κάποιους συγκεκριμένους να της χρωστάνε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτοί διοχέτευαν στην κατασκευή μονάδων για να την ανταγωνίζονται.

Παρόμοια είναι η περίπτωση και με την ΔΕΠΑ. Υποχρεώθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δίνει μέρος του δικού της φυσικού αερίου στους ανταγωνιστές της σε τιμή κόστους (ή σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω απ’ αυτό), για όσο είχε μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 60%. Εν συνεχεία υπήρξε νομοθετική παρέμβαση από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει το μέτρο αυτό εφόσον το μερίδιο της ΔΕΠΑ ήταν τουλάχιστον 40% και βέβαια υπήρξε και εδώ εσκεμμένη αδράνεια από προηγούμενες διοικήσεις και στελέχη της ΔΕΠΑ ως προς την είσπραξη των οφειλών από συγκεκριμένους ανταγωνιστές τους, χρηματοδοτώντας τους εμμέσως για να φέρνουν φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τα δικά της χρήματα και να την ανταγωνίζονται.

Μάλιστα στην περίπτωση της ΔΕΠΑ η αδράνεια προηγούμενων διοικήσεων και στελεχών της δεν περιορίζεται μόνο στην είσπραξη των οφειλών από συγκεκριμένους πελάτες, αλλά και στη διαχείριση των δικών της συμβάσεων με τους προμηθευτές της, έτσι ώστε να ευνοούνται και πάλι οι ανταγωνιστές της. Όταν οι τιμές των προμηθευτών της ΔΕΠΑ είναι φθηνές αφήνει χώρο και παίρνουν μέρος των ποσοτήτων των δικών της συμβάσεων οι ανταγωνιστές της και όταν οι τιμές αυτές ακριβαίνουν δεν κάνει τίποτε, ώστε και πάλι οι ανταγωνιστές της που φέρνουν LNG να είναι φθηνότεροι.

Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να διορθωθούν έγκαιρα, και βέβαια να διερευνηθούν και οι σχετικές ευθύνες, αλλιώς θα προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και θα διαπιστωθεί με τις προσφορές το 2020 ότι η αξία της είναι ασήμαντη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...