Στο ΕΣΠΑ άλλα 51 τουριστικά επενδυτικά σχέδια

Στο ΕΣΠΑ άλλα 51 τουριστικά επενδυτικά σχέδια

Συνολικού προϋπολογισμού 6.269.824,89 ευρώ

Επιπλέον 51 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπογισμού 6.269.824,89 ευρώ εντάσσονται στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 51 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 6.269.824,89 ευρώ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...