Επιπλέον 187,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Επιπλέον 187,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Επιπλέον 187,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τις συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές για τη χθεσινή δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων, στην οποία το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,095%. Κατά τη χθεσινή δημοπρασία το Δημόσιο είχε αντλήσει 812,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...