Τι προτείνει ο ΣΒΕ για την επιχειρηματικότητα μετά τις εκλογές

Τι προτείνει ο ΣΒΕ για την επιχειρηματικότητα μετά τις εκλογές

Οι δέκα κινήσεις που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση

Αποφάσεις με άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, ζητά από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με επιστολές προς τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων, που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική αναμέτρηση.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΣΒΕ, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία εξαιτίας του ύψους των φορολογικών επιβαρύνσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας. Κατά τη διοίκηση του ΣΒΕ, οι δέκα κινήσεις που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση είναι οι εξής:

1. Μείωση μη μισθολογικού κόστους και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων,

2. Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών,

3. Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων,

4. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής σε βάθος διετίας,

5. Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας (εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν κτλ),

6. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου,

7. Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης κι εξορθολογισμός της χρήσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,

8. Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών των επιχειρήσεων από πέντε σε 15 έτη και απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων,

9. Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου και

10. Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.