Οριακή μείωση της ανεργίας τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο

Οριακή μείωση της ανεργίας τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο

Παραμένει υψηλή στις ηλικίες 15-34 ετών, τις γυναίκες και την Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία

Στο 18,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο, μειωμένο κατά 2,1% από το 20,6% τον Φεβρουάριο του 2018 και οριακά μειωμένο από το αναθεωρημένο προς τα άνω 18,6% τον Ιανουάριο του 2019, συμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 871.556 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 99.745 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 (μείωση 10,3%) και κατά 5.299 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (μείωση 0,6%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.829.554 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 90.531 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 (αύξηση 2,4%) και μειώθηκαν κατά 638 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αμελητέα μεταβολή).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.247.679 άτομα και μειώθηκε κατά 32.558 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 (μείωση 1%), ενώ αυξήθηκε κατά 1.945 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 (αύξηση 0,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 23,3% τον Φεβρουάριο από 26% τον αντίστοιχο μήνα του 2018, αλλά παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες, το οποίο μειώθηκε στο 14,8% από 16,4%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15-24 ετών (38,8% τον Φεβρουάριο του 2019 από 46% τον Φεβρουάριο του 2018) και 25-34 ετών (25,4% από 25,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (16,2% από 18,8%), 45-54 ετών (14,7% από 16,5%), 55-64 ετών (14,3% από 17%) και 65-74 ετών (11,4% από 11,5%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (21,6% τον Φεβρουάριο 2019 από 25,2% τον Φεβρουάριο 2018), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (19,5% από 18,7%) και η Μακεδονία-Θράκη (18,9% από 20,4%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι (18,7% από 20,5%), το Αιγαίο (18,2% από 19,7%), η Αττική (18,1% από 21,7%) και η Κρήτη (16,8% από 16,1%).

Παρακαλούμε περιμένετε ...