«Οι συνέπειες του παραεμπορίου λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις»

«Οι συνέπειες του παραεμπορίου λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις»

Ο Μίχαλος ζητά να δημιουργηθεί Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου με συμμετοχή της Εισαγγελίας

«Οι συνέπειες του παραεμπορίου λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις. Η απώλεια φορολογικών εσόδων από το κράτος φθάνει 6 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ο διαφεύγων τζίρος από την αγορά ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ.  Γι' αυτό και τόσο το ΕΒΕΑ όσο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχουν επισημάνει από πολύ νωρίς την ανάγκη αποτελεσματική πάταξης» σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανκού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο επιμελητήριο σχετικά με τη διάκριση απομιμητικών προϊόντων. Ο κ. Μίχαλος συμπλήρωσε ότι σαφώς η Ελλάδα δεν έχει την αποκλειστικότητα του προβλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ τα πλαστά και πειρατικά προϊόντα έχουν φθάσει να αποτελούν το 2,5% του παγκόσμιου εμπορίου, ποσοστό που μεταφράζεται σε 461 δισ. δολάρια.

Πάντως, συνέχισε ο ίδιος, «από το 2006 έχουμε επεξεργαστεί και παρουσιάσει στους κατά καιρούς αρμόδιους υπουργούς συγκεκριμένο πλέγμα μέτρων, για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, αλλά δυστυχώς, η αποτελεσματικότητα του κράτους έχει βελτιωθεί ελάχιστα μέχρι τώρα σε αυτό τον τομέα. Παρά τις καλές προθέσεις και τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα κεντρικού συντονισμού και διασποράς αρμοδιοτήτων».

Ο επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζει, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος, ότι ένα ζήτημα τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστατο, όπως είναι η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων του παραεμπορίου, απαιτεί τη δημιουργία ενός κεντρικού, ενιαίου φορέα που θα έχει εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα του συγκεκριμένου έργου.

«Γι αυτό και δεν παύουμε, σε κάθε ευκαιρία, να επαναφέρουμε την πρότασή μας για τη σύσταση Σώματος Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου, με αποκλειστική ευθύνη για το αντικείμενο» όπως σημείωσε.

Αυτό που ζητάμε είπε ο κ. Μίχαλος, είναι η συγκέντρωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα. Δηλαδή, όπως εξήγησε, δεν θα απαιτηθεί η διενέργεια νέων προσλήψεων ενώ παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση Εισαγγελικής Αρχής στην εν λόγω υπηρεσία, με αρμοδιότητα τη δίωξη των σχετικών παραβάσεων.

«Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου ανθεί η παράνομη εμπορική δραστηριότητα είναι βεβαίως απαραίτητη. Αλλά το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας - και το πιο δύσκολο ταυτόχρονα - είναι να ελεγχθούν αποτελεσματικά οι πύλες εισόδου και τα κυκλώματα διακίνησης των παράνομων εμπορευμάτων και παράλληλα να υπάρχουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού, ενάντια στο παρεμπόριο καθώς είναι σημαντικό ο καταναλωτής να γνωρίζει τις διαστάσεις του προβλήματος και τους κινδύνους που εγκυμονεί το παρεμπόριο, ακόμα και για την ασφάλειά τους» σημείωσε ο πρόεδρος.

Τέλος, εξίσου σημαντικές χαρακτήρισε και τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών, ενάντια σε πρακτικές όπως η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.