Με μειωμένο επιτόκιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ το Δημόσιο

Με μειωμένο επιτόκιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ το Δημόσιο

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,35% από 0,50% στην προηγούμενη δημοπρασία

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με σημαντικά μειωμένη απόδοση.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε στο 0,35% έναντι 0,50% κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,41 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 2,26 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.

Παρακαλούμε περιμένετε ...