Πώς θα διαγράψετε οφειλές για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Πώς θα διαγράψετε οφειλές για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού τα οποία έχουν επιβληθεί από τους δήμους

Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου για ακίνητο του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 103 του ν. 4604/2019 «οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους». Επίσης, αναφέρεται ότι «οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση, ότι δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η κατά το ανωτέρω διάστημα χρησιμοποίησή του».

Όπως δε αναφέρεται στην εγκύκλιο 26063/2019 του υπουργείου Εσωτερικών «με την παρ. 1 του άρθρου 103 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης περί μη χρήσης ακινήτου, στο οποίο έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή να παραληφθεί η βεβαίωσή τους. Με την παρ. 2 του άρθρου 103 προβλέπεται η διαγραφή ή η παράλειψη βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού, για ακίνητα που δεν είχαν προηγούμενα ηλεκτροδοτηθεί, εφόσον ο δήμος δεν στοιχειοθετεί τη χρήση αυτών».

Παρακαλούμε περιμένετε ...