Αισιόδοξα μηνύματα από την βιομηχανική παραγωγή το 1ο δίμηνο του 2019

Αισιόδοξα μηνύματα από την βιομηχανική παραγωγή το 1ο δίμηνο του 2019

Παρουσίασε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018

Αύξηση 2,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Φεβρουάριο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 3,1%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Φεβρουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.

Η αύξηση αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

- Κατά 8,9% του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων.

- Κατά 3,1% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Σε αυτό συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή καπνού (73,5%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (15%), βασικών μετάλλων (22,6%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (50,3%) και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (23,1%).

- Κατά 1,4% του δείκτη παροχής νερού.

2. Από τη μείωση:

- Κατά 1,3% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 παρουσίασε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018, ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,7% τον Φεβρουάριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019.