Αυξάνεται ο αριθμός των ΑΤΜ στην Ελλάδα

Αυξάνεται ο αριθμός των ΑΤΜ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ στις χώρες της Ευρωζώνης

Τα δίκτυα Aυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) των τραπεζών αυξάνονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο αριθμός των ΑΤΜ αυξάνεται στη χώρα μας, αλλά και στην Ιταλία και την Κύπρο, ενώ μειώνεται στην Ολλανδία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ στην Ευρωζώνη, εκτιμάται ότι σήμερα η ανάληψη ευρώ από τους πελάτες των τραπεζών πραγματοποιείται σε ποσοστό 75% περίπου του συνόλου μέσω ΑΤΜ, ενώ η κατάθεση χρημάτων από τους πελάτες κατανέμεται ισομερώς μέσω των τραπεζικών καταστημάτων με τη μεσολάβηση υπαλλήλου και των ΑΤΜ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...