«Καμπανάκι» της ΕΚΤ για τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις συντάξεις

«Καμπανάκι» της ΕΚΤ για τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις συντάξεις

Αν δεν ανατραπούν οι μεταρρυθμίσεις στα δικαστήρια, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες θα μειωθούν 4,6% του ΑΕΠ το 2040

Μείωση των κρατικών δαπανών που σχετίζονται με τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη τα επόμενα 20 χρόνια, αναμένεται στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ, η οποία επισημαίνει ωστόσο , ότι η θετική αυτή προοπτική μπορεί να αντιστραφεί, σε περίπτωση που υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις, που θα δικαιώνουν προσφεύγοντες στη δικαιοσύνη συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναφέρει, ότι οι δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως τις δαπάνες για συντάξεις, καθώς και τις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα, προβλέπεται να μειωθούν στην Ελλάδα κατά 4,6% του ΑΕΠ έως το 2040 και κατά 6,4% του ΑΕΠ έως το 2070.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη μείωση των δαπανών γήρανσης θα προέλθει κυρίως από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, προσθέτοντας σε υποσημείωση, ότι «εντούτοις, η εικόνα βελτίωσης των προοπτικών κινδυνεύει να αντιστραφεί σε περίπτωση που δικαστικές αποφάσεις οδηγήσουν σε ανατροπή προγενέστερων ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων».

Η έκθεση της ΕΚΤ τονίζει, ότι η γήρανση του πληθυσμού θα επηρεάσει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά των χωρών της Ευρωζώνης τις επόμενες δεκαετίες. Οι δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού στη ζώνη του ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 1/4 του ΑΕΠ το 2016, κρίνονται ήδη υψηλές για τα διεθνή δεδομένα. Σύμφωνα με την έκθεση 2018 Ageing Report προβλέπεται, ότι θα αυξηθούν περαιτέρω στο 28% του ΑΕΠ το 2040 και θα υποχωρήσουν ελαφρά στο 27% του ΑΕΠ μέχρι το 2070.

«Η συνολική εικόνα συγκαλύπτει σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών. Οι προβολές για την εξέλιξη των συνολικών δαπανών γήρανσης κυμαίνονται από αύξηση κατά 12,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο Λουξεμβούργο μέχρι μείωση κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στην Ελλάδα την περίοδο 2016 2070», σημειώνεται. «Εάν δεν αντιμετωπιστεί η αύξησή τους, οι εν λόγω δαπάνες θα φθάσουν σε πολύ μεγάλο ύψος μεσομακροπρόθεσμα. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πρόκληση για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών ήδη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα στις χώρες με ήδη υψηλό δημόσιο χρέος. Ωστόσο, σε αρκετές χώρες, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, οι πιέσεις των δαπανών γήρανσης προβλέπεται να κορυφωθούν, αλλά στη συνέχεια να υποχωρήσουν μέχρι το 2070», αναφέρει η έκθεση.

Οι κοινωνίες γερνούν, καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και κάνουν λιγότερα παιδιά, σημειώνει η ΕΚΤ. «Η δημογραφική μεταβολή αποτυπώνεται σαφώς από την άνοδο του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, ο οποίος παρουσιάζει τον αριθμό των ατόμων 65 ετών και άνω σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. Η Eurostat προβλέπει αύξηση του δείκτη από 31% το 2016 σε 52% το 2070 στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα σημειωθεί την επόμενη εικοσαετία, καθώς η γενιά του baby boom πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης».