Αύξηση 1,5% κατέγραψαν οι τιμές αστικών ακινήτων το 2018

Αύξηση 1,5% κατέγραψαν οι τιμές αστικών ακινήτων το 2018

Η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη στην Αθήνα, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 2,4%

Κατά 2,5% εκτιμάται με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο οι τιμές των αστικών ακινήτων σε ονομαστικούς όρους το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ για το σύνολο του 2018 οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 1,5%, έναντι μείωσης 1% το 2017.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,7% στα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών και 2,3% στα ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα ακίνητα έως 5 ετών ήταν 1,7% έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα ακίνητα άνω των 5 ετών ήταν 1,3% το 2018 έναντι μείωσης 1,2% το 2017.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει, ότι οι τιμές των αστικών ακινήτων το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν αυξημένες κατά 4,2% στην Αθήνα, 2,1% στη Θεσσαλονίκη, 1,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,7% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το 2018, η μέση αύξηση των τιμών των ακινήτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,4% στην Αθήνα, 0,9% στη Θεσσαλονίκη, 0,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2017, ενώ για το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,6%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...