Ποιά στοιχεία υποχρεούνται να χορηγούν οι τράπεζες στις φορολογικές αρχές

Ποιά στοιχεία υποχρεούνται να χορηγούν οι τράπεζες στις φορολογικές αρχές

Για πελάτες τους που ελέγχονται φορολογικά

Ενημέρωση υποχρεούνται να παρέχουν οι τράπεζες στις φορολογικές αρχές για όλους τους τύπους των τραπεζικών προϊόντων που έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σ΄ αυτές εφόσον τους ζητείται.

Αυτό σημαίνει, ότι οι τράπεζες θα ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές όταν δέχονται σχετικό αίτημα από αυτές αν ο φορολογούμενος ή επιχείρηση διατηρεί σ΄ αυτές καταθετικούς λογαριασμούς, δανειοδοτικούς ή και θυρίδες. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει, ότι οι τράπεζες εφόσον ο φορολογούμενος είναι πελάτης τους, θα ενημερώνουν για τους ακόλουθους τύπους προϊόντων που κατέχει:

- Καταθετικός πρώτης ζήτησης

- Καταθετικός προθεσμιακός

- Χορηγητικός

- Επενδυτικός

- Τραπεζική Θυρίδα

- Λογαριασμός Πληρωμών

Παρακαλούμε περιμένετε ...