Κέρδη 127 εκατ. ευρώ από τόκους ελληνικών ομολόγων για την ΕΚΤ

Κέρδη 127 εκατ. ευρώ από τόκους ελληνικών ομολόγων για την ΕΚΤ

Μειώθηκαν το 2018 σε σύγκριση με τα 154 εκατ. ευρώ το 2017

Στα 127 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τόκους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχε αγοράσει στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, έναντι 154 εκατ. ευρώ το 2017, σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση που ανακοίνωσε η ΕΚΤ.

Η ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων που κατείχε το Ευρωσύστημα, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, ανερχόταν σε 8,3 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και η λογιστική τους αξίας στα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκειά τους ανερχόταν σε 2,1 έτη.

Τα κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε 1,6 δισ. ευρώ το 2018 και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ από τίτλους που έχει αγοράσει για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2017, ενώ ο ισολογισμός της αυξήθηκε σε 447 δισ. ευρώ από 414 δισ. ευρώ το 2017, λόγω των ομολόγων που αγοράσθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Παρακαλούμε περιμένετε ...