Μειώθηκαν σημαντικά οι οφειλέτες και τα νέα χρέη στο Δημόσιο

Μειώθηκαν σημαντικά οι οφειλέτες και τα νέα χρέη στο Δημόσιο

Στα 4,06 εκατομμύρια οι οφειλέτες, στα 104,365 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σημαντική υποχώρηση κατά 15,4% παρουσίασαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 συγκριτικά με το 2017, ενώ μείωση παρουσίασε και ο συνολικός αριθμός των οφειλετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 10,943 δισ. ευρώ έναντι 12,931 δισ. ευρώ το 2017. Το 2016 ανέρχοντας σε 13,906 δισ. ευρώ και σε 15,916 δισ. ευρώ το 2015.

Από το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2018, τα 9,148 δισ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές, έναντι 10,875 δισ. ευρώ το 2017. Το 2016 ανέρχονταν σε 12,157 δισ. ευρώ και σε 13,48 δισ. ευρώ το 2015.

Αύξηση σημείωσαν το 2018 και οι εισπράξεις της ΑΑΔΕ έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις ανήλθαν το 2018 στο ποσό των 5,554 δισ. ευρώ έναντι 5,117 δισ. ευρώ το 2017.

Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο στο τέλος του 2018 ανήλθε σε 104,365 δισ. ευρώ έναντι 99,788 δισ. ευρώ το 2017. Μετά την αφαίρεση των οφειλών που κρίνονται ανεπίδεκτες είσπραξης, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 86,256 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών το 2018 παρουσίασε μείωση στους 4.064.750 έναντι 4.207.117 το 2017.

Παρακαλούμε περιμένετε ...