Ποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν από αύριο

Ποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν από αύριο

Ξεκινά το πρόγραμμα για την διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο

Ξεκινά αύριο Τρίτη 12 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019. Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης,
  • έχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ,
  • Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για 2 έτη κατά την προηγούμενη πενταετία (2013-2017) και συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2017) πριν την 1η Νοεμβρίου.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 12 Φεβρουαρίου στις 11:00 το πρωί έως και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι, η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης δηλαδή κατά την 1-11-2018. Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται κατά την προηγούμενη ημέρα ήτοι την 31-10-2018, της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (1-11-2018), διότι σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησης τους.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα, οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2017 είχαν συνεχόμενη 12μηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν απασχολούνταν κατά την 31-10-2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Παρακαλούμε περιμένετε ...