Νέοι κανόνες στην Κίνα σχετικά με τις παραποιημένες οικονομικές πληροφορίες

Νέοι κανόνες στην Κίνα σχετικά με τις παραποιημένες οικονομικές πληροφορίες

Τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρχές του μήνα

Οι νέοι κανονισμοί για τις υπηρεσίες οικονομικών πληροφοριών που κατάρτισε η αρμόδια κινεζική διεύθυνση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρχές του μήνα.

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν τις προϋποθέσεις διάθεσης οικονομικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λειτουργία της χρηματοοικονομικής αγοράς.

Στους αποδέκτες των πληροφοριών αυτών, απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διάδοση παραποιημένων πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου με οποιαδήποτε τρόπο, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες για τις οικονομικές και νομισματικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Κίνα.

Οι νέοι κανονισμοί εφαρμόζονται ως προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάπραξης πιθανών οικονομικών εγκλημάτων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...