Πόσο αυξάνεται το επίδομα του ΟΑΕΔ από 1η Φεβρουαρίου

Πόσο αυξάνεται το επίδομα του ΟΑΕΔ από 1η Φεβρουαρίου

Ο νέος κατώτατος μισθός των 650 ευρώ συμπαρασύρει ανοδικά σειρά επιδομάτων

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου στα 650 ευρώ, παρασύρει και μία σειρά επιδομάτων. Σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, θα αυξηθεί από τα 360 ευρώ στα 400 ευρώ.

To συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Αναλυτικότερα, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αυξάνονται:

 • Μισθός για όσους απασχολούνται με μερική απασχόληση αφού αυτός καθορίζεται προς τις αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας.
 • Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που μπορεί να φτάσει και τα 395 ευρώ, με ανάλογη  προσαύξηση για κάθε προστατευόµενο µέλος.
 • Το ειδικό επίδομα µητρότητας που δίνει ο ΟΕΑΔ και ισούται µε τον κατώτατο µισθό και έτσι θα φτάσει στα 650 ευρώ.
 • Το ειδικό βοήθηµα λήξης ανεργίας που με την αύξηση του κατώτατου µισθού θα ξεπεράσει τα 205 ευρώ.
 • Το ειδικό βοήθηµα έπειτα από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων που από τα 215,85 ευρώ για άγαµο χωρίς παιδιά, με  αύξηση του κατώτατου µισθού θα ξεπεράσει τα 230 ευρώ.
 • Οι τριετίες στο Δημόσιο που μέχρι σήμερα είχαν παγώσει: Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω.
 • Το επίδομα γάµου: Όσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαμβάνουν 58,6 ευρώ επίδομα γάµου, το οποίο αυξάνεται αναλογικά προς τον νέο κατώτατο μισθό που θα λαμβάνουν.
 • Το ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας που μπορεί να ξεπεράσει τα 237 ευρώ.
 • Το ειδικό βοήθηµα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών που θα διαμορφωθεί πάνω από τα 315 ευρώ.
 • Το ειδικό εποχικό βοήθηµα των 678 ευρώ που εισπράττουν τι οικοδόµοι εισπράττουν και μπορεί να ξεπεράσει τα 745 ευρώ εφόσον ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 11%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες μπορεί να ξεπεράσει τα 690,41 ευρώ.
 • Αντίστοιχα οι µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι µουσικοί-τραγουδιστές, χειριστές κινηµατογράφου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. µηχανηµάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ηµεροµισθίου.
 • Οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Θα ξεπεράσει τα 1.935 ευρώ.
 • Οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Η μηνιαία αποδοχή από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα αγγίξει τα 535 ευρώ.
 • Για τα προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας, η επιχορήγηση κυµαίνεται από 50% έως 70% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους.
 • Η αποζηµίωση µαθητών ΕΠΑΣ µαθητείας που για κάθε ηµέρα µαθητείας/ πρακτικής άσκησης σήµερα είναι 17,12 ευρώ και αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, εφόσον υπολογιστεί στο 75% του νέου κατώτατου ηµεροµισθίου.
 • Το πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επιχορήγηση μπορεί να ξεπεράσει τα 253 ευρώ.
 • Η καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συµµετοχή τους σε εξετάσεις: Σήµερα για τους προπτυχιακούς το βοήθηµα είναι 785,4 ευρώ και θα αυξηθεί αναλογικά προς τον νέο κατώτατο μισθό.
Παρακαλούμε περιμένετε ...