Πότε πληρώνεται το ΚΕΑ για τον Ιανουάριο

Πότε πληρώνεται το ΚΕΑ για τον Ιανουάριο

Σε 290.072 δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, το ποσό των 63.128.428,80 ευρώ θα καταβληθεί σε 290.072 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 600.000 άτομα. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και την προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται, ότι η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. οι δε δικαιούχοι πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν, για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλούμε περιμένετε ...