Ποιοι αγρότες μπορούν να πάρουν επιδότηση 14.000 ευρώ

Ποιοι αγρότες μπορούν να πάρουν επιδότηση 14.000 ευρώ

Τα κριτήρια που ορίζονται στην υπουργική απόφαση για «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Οικονομική ενίσχυση 14.000 ευρώ μπορούν να λάβουν αγρότες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπομέτρο 6.3 με τίτλο «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Όπως ορίζεται από τα κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 61ο, να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους στην επικράτεια της χώρας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, να είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι), να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ, να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 εντός 36 μηνών, να υποβάλλουν επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απόφαση

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...