Τελευταία διορία για αίτηση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη

Τελευταία διορία για αίτηση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη

Ποια ακίνητα αφορά η απαλλαγή και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη φωτισμού τα μη ηλεκτροδοτούμενα και κενά ακίνητα, όπως προβλέπεται από το νέο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2018.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι κενά και δεν ηλεκτροδοτούνται έχουν ακόμη μια εβδομάδα περιθώριο για να ενταχθούν στην απαλλαγή των ακινήτων τους. Να σημειωθεί ότι το μέτρο έχει και αναδρομική ισχύ.

Οι δικαιούχοι απαλλαγής θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, αν και είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ακίνητά τους, δεν είχαν φροντίσει να ενημερώσουν τους δήμους για αυτή την μεταβολή, με αποτέλεσμα τα δημοτικά τέλη να συνεχίσουν να καταλογίζονται.

Η αίτηση κατατίθεται στους κατά τόπους δήμους και εκτός από την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επισυνάπτεται και μια βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου καθώς και φωτοτυπία του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου να ευνοηθούν από τις νέες διατάξεις και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για όσο το ακίνητό τους δεν ήταν σε χρήση.

Η βεβαίωση περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στα Σημεία Εξυπηρέτησης.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...